Провеждане на
втори уебинар

Ще разгледаме какви са предметите и областите, представляващи интерес за самите учащи, за работодателите/ подбора на кадри и специалностите, към които искат да насочат вниманието си самите университети. Ще се заинтересоваме също и къде и какви са липсващите звена и нужните кадри по линия на пазара на труда и как биха могли да се срещнат интересите на работодатели, студенти и академичната общност, както и  кои са „новите“ професии, които са/ ще са търсени в близко бъдеще.

Изминали събития

Въвеждащ уенинар

Възможности за сътрудничество в областта на транснационалното образование между България и Великобритания.

Въвеждащ уебинар

Възможности за сътрудничество в областта на транснационалното образование между България и Великобритания.
Ново

Регистрационна Форма за записване в TNE уебинари, 21-23.03.2023